Về công ty

BEIBAOGO TRAVEL - là thương hiệu thuộc CTY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HỒ GIA VÀ CỘNG SỰ được thành lập từ năm 2017. Chúng tôi tập trung chuyên môn sâu cho việc phát triển thị trường Hoa Ngữ, hiện tại chúng tôi cung cấp 03 dịch vụ cốt lỗi tới các doanh nghiệp Việt Nam :  

+ Tổ chức tour Khảo Sát Thương Mại, Triển Lãm cho doanh nghiệp Việt. 

+ Xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp Việt - Trung 

+ Tổ chức các chương trình tham quan nghĩ dưỡng cho doanh nghiệp, gia đình.


Doanh nghiệp bạn đang quan tâm tới dịch vụ nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ Hotline (+84) 938.752.652 để được tư vấn chi tiết.

Trân Trọng !

Dịch vụ chính

01
TOUR KHẢO SÁT - TRIỂN LÃM

Chuyên thiết kế các tour khảo sát - thương mại, tour Hội Chợ - Triển Lãm theo yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

02
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT - TRUNG

Kết nối thương mại cho các doanh nghiệp Việt - Trung trong các lĩnh vực chính như : FMCG, Nông Sản, Thủy - Hải Sản.

03
TOUR THEO YÊU CẦU

Chuyên thiết kế và tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng, tham quan thuần túy trong nước và ngoài nước theo yêu cầu của doanh nghiệp.