BEIBAOGO TRAVEL TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT - THƯƠNG MẠI TỪ THƯỢNG HẢI

Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc chuyên tổ chức các đoàn khảo sát - thương mại từ Trung Quốc đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, cũng như xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt- Trung. BEIBAOGO TRAVEL ( Thương Hiệu thuộc công ty TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HỒ GIA VÀ CỘNG SỰ ) vào ngày 26.02.2024 tiếp tục tiếp đoàn Khảo sát ( 05 Doanh Nghiệp ). Họ là những chủ đầu tư từ Thượng Hải, quan tâm đến việc mở rộng thị trường - tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác tại Việt Nam chủ yếu vào các lĩnh Vực : Sản xuất và cung cấp thiết bị vệ sinh - môi trường, Thủy Hải Sản, My Phẩm, Tài Chính....

Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc chuyên tổ chức các đoàn khảo sát - thương mại từ Trung Quốc đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, cũng như xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt- Trung. BEIBAOGO TRAVEL ( Thương Hiệu thuộc công ty TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HỒ GIA VÀ CỘNG SỰ ) vào ngày 26.02.2024 tiếp tục tiếp đoàn Khảo sát ( 05 Doanh Nghiệp ). Họ là những chủ đầu tư từ Thượng Hải, quan tâm đến việc mở rộng thị trường - tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác tại Việt Nam chủ yếu vào các lĩnh Vực : Sản xuất và cung cấp thiết bị vệ sinh - môi trường, Thủy Hải Sản, My Phẩm, Tài Chính.... 

( Hình 01 : tại đơn vị tư vấn LIÊN THÔNG chuyên cung cấp dịch vụ cho FDIs ) 

( Hình 02 : MINH HƯNG SIKICO - tìm hiểu các thủ tục lập Nhà máy sản xuất ) 

( TạiGIT INDUSTRY - Tìm hiểu về hình thức thuê xưởng, tiếp đoàn bà : GIP HUỆ THƠ - GIÁM ĐỐC KINH DOANH ) 

( Tại Standard Charter Bank - Tiếp đoàn là ông JACK LE - Trưởng phòng quan hệ KHDN ) 

( Đơn vị sản xuất-gia công thủy hải sản, tìm hiểu quy trình sản xuất và thị trường cung ứng)

( Trên du thuyền EMPEROR CRUISE tại Vịnh Nha Trang, top 01 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới ) 


NGUỒN TIN : CTY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HỒ GIA & CỘNG SỰ