TOP 09 MẶT HÀNG NGHÀNH NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU TRÊN 01 TỶ USD

Trong 10 tháng của năm 2023, ngành nông nghiệp ghi nhận có 9 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, dẫn đầu là gỗ và sản phẩm gỗ với 10,82 tỷ USD, tiếp đến là thủy sản 7,45 tỷ USD.

Số liệu thống kê, hết 10 tháng của năm 2023, toàn ngành nông nghiệp có 9 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Nhóm hàng dẫn đầu là gỗ và sản phẩm gỗ, đạt 10,82 tỷ USD, giảm 19,9%, tiếp đó là thủy sản đạt 7,45 tỷ USD, giảm 20,5%, rau quả 4,91 tỷ USD, tăng 78,9%, gạo 3,97 tỷ USD, tăng 35%, cà phê 3,32 tỷ USD, giảm 0,2%, hạt điều 2,92 tỷ USD, tăng 20,8%, cao su 2,16 tỷ USD, tăng 0,1%, sắn và sản phẩm từ sắn 1,03 tỷ USD, giảm 9,1%.

Mặt hàng thứ 9 là thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu đạt 1,015 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 ước đạt 4,81 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng 10 năm 2022, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2023 đạt 43,08 tỷ USD.

Tuy nhiên, do các tháng đầu năm xuất khẩu giảm sâu nên tính chung 10 tháng giá trị xuất khẩu vẫn còn giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022, theo Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp, Bộ NN&PTNT.

Trong đó,  xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 21,94 tỷ USD, tăng 17%; trị giá xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 402 triệu USD, tăng 22%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt 7,45 tỷ USD, giảm 20,5%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản đạt 11,65 tỷ USD, giảm 19,3%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,64 tỷ USD, giảm 20,3%; giá trị xuất khẩu muối đạt 4,6 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ (10 tháng) năm 2022.  

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2023. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 22,8%, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 20,6%, giảm 20,8%; và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 8,5%.  

Kim ngạch nhập khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2022 ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng 10 năm 2022; đưa tổng kim ngạch nhập khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2023 đạt 33,78 tỷ USD, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cán cân thương mại ngành nông lâm thủy sản Việt Nam 10 tháng thặng dư 9,3 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lâm sản, thủy sản và nông sản là các nhóm hàng có cán cân thương mại 10 tháng đầu năm 2023 ở trạng thái thặng dư.

                                                 

Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn 10 tháng năm 2023

Mặt hàng
Giá trị xuất khẩu
(tỷ USD)
Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2022 (+-%)
Gỗ và sản phẩm gỗ
10,8
- 19,9
Rau quả
4,91
+ 78,9
Gạo
3,97
+ 34,9
Cà phê
3,32
- 0,2
Hạt điều
2,92
+ 14,8
Tôm
2,87
- 23,5
Cao su
2,16
- 17,2
Cá tra
1,44
- 29,9


NGUỒN : BAODAUTU.VN